Agfa Graphics NVPrinter Xperthttp://www.tetterode.nl/http://www.beekmanstansvormen.nl/http://www.signseen.nlhttp://www.loosbv.nl/Technotape BVhttp://www.sdd.nl/http://www.zaadhof.nl/http://www.inglease.nl/
UV SpotRobatechSnel BVJolfixhttp://www.ipexgroup.com/http://www.brondrukwerkveredeling.nl/http://www.esveco.nl/http://www.robatech.nl/http://www.thesolutionshop.nl/http://www.kodak.com/go/nexpresshttp://www.drukkerijgianotten.nl/http://www.premere.nl/

Nieuwe Omgevingswet: 1 januari 2024

De nieuwe Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. De voorheen geldende zesentwintig verschillende wetten en vele regels over de fysieke leefomgeving, zijn vanaf deze datum gebundeld in één allesomvattende wet. De Omgevingswet moet leiden tot minder regels en meer onderlinge samenhang. Er komt één digitaal Omgevingsloket. Hierdoor kunt u in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van uw gemeente, waterschap(pen), provincie(s) en het Rijk. Gevolg hiervan is ook dat u voortaan maar één vergunning nodig heeft voor een plan. Bovendien krijgt u voortaan binnen 8 weken een toekenning of een afwijzing, dat was 26 weken. De wet moet zorgen voor meer mogelijkheden om als burger of ondernemer een plan uit te voeren. Maar heeft ook ten doel dat er meer participatie van omwonenden plaatsvindt: de initiatiefnemer moet plannen eerst voorleggen aan direct betrokkenen.

The post Nieuwe Omgevingswet: 1 januari 2024 appeared first on KVGO.  » Volledige artikel

meer nieuws